Modell för momskompensation

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:17
Publiceringsdatum
2009-05-15

ESV har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till en ordning för att förbättra förutsättningarna för konkurrensneutralitet mellan tjänster utförda i egen regi och upphandlade tjänster i Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.