Kartläggning av regleringsbrev

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:16
Publiceringsdatum
2009-04-29

Regeringen har i budgetpropositionen för år 2009 beslutat om vissa förändringar avseende styrning av myndigheter genom regleringsbrev. Versamhetstrukturen har utgått. Myndigheternas instruktion ska utgöra basen för för den löpande styrningen av myndigheter, liksom återrapporteringen. Intentionen är att mängden mål och återrapporteringskrav i regleringsbreven ska minska. ESV har därför kartlagt vilka förändringar som skett i regleringsbreven mellan åren 2008 och 2009.

ESV konstaterar att mål och återrapporteringskrav i hög utsträckning minskat. Särskilt märkbart är detta då det gäller effektmål. Vissa myndigheter har fått en ökad finansiell styrning samtidigt som verksamhetsstyrningen minskat.

Studien visar också ett samband mellan mellan en minskning av mål och återrapporteringskrav och en ökning av uppdrag i regleringsbreven. Det går också att iaktta ett samband mellan en minskning av mål och återrapporteringskrav och att det förekommer fler hänvisningar till andra styrande dokument i regleringsbreven för år 2009.

Kontakt