Inkomstliggaren 2009

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:8
Publiceringsdatum
2009-02-19

Inkomstliggaren är en årlig publikation som innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomsttitlar. Den ger information om vilka inkomster som redovisas på inkomsttitlarna och vilka myndigheter som redovisar inkomsterna. För större inkomsttitlar beskrivs också uppbördsförfarandet.

Den separata bilagan i tabellform redovisar alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa.