Ekonomiadministrativa värden (EA-värden) avseende 2008

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:3
Publiceringsdatum
2009-09-11

Ekonomistyrningsverket (ESV) ska årligen fastställa och till regeringen rapportera myndigheternas ekonomiadministrativa värden (EA-värden).

Den ekonomiadministrativa värderingen (EA-värderingen) är ett instrument för regeringen och för myndigheterna att löpande följa upp den ekonomiadministrativa standarden.

EA-värderingen mäter hur väl kraven i de statliga ekonomiadministrativa reglerna uppfylls av myndigheterna.

EA-värderingen omfattar myndigheter under regeringen.

Kontakt