Budgetprognos 2009:2

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2009:21
Publiceringsdatum
2009-05-27

Den kraftigt försämrade konjunkturen sätter tydliga spår i statens finanser 2009—2012. Underskotten i finanserna är dock främst konjunkturellt betingade och väntas inte bli bestående.

Det strukturella finansiella sparandet är fortsatt positivt för hela prognosperioden. För 2009 visar statsbudgetens saldo ett underskott på 160 miljarder kronor, även 2010—2012 är saldot negativt. Även det underliggande saldot är negativt 2009-2012.

Utgifterna för arbetsmarkandspolitiken och statsskulden ökar kraftigt under prognosperioden samtidigt som skatteintäkterna utvecklas svagt. Marginalen till utgiftstaket är fortsatt god.