Budgetprognos 2009:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2009:5
Publiceringsdatum
2009-04-02

Den kraftigt försämrade konjunkturen sätter tydliga spår i statens finanser 2009—2012. Underskotten i finanserna är dock främst konjunkturellt betingade och kommer inte att vara bestående.

Det strukturella finansiella sparandet är fortsatt positivt. För 2009 visar statsbudgetens saldo ett underskott på 149 miljarder kronor, även 2010—2012 är saldot negativt. Även det underliggande saldot är negativt 2009-2012.

Skatteintäkterna minskar kraftigt på grund av att samtliga skattebaser revideras ned. Utgifterna för arbetslösheten ökar kraftigt men motverkas av bl a lägre ränteutgifter till följd av lägre räntenivåer. Marginalen till utgiftstaket är fortsatt god.