Behovet av prognosinrapportering

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:2
Publiceringsdatum
2009-01-19

ESV har som mål att minimera myndigheternas uppgiftslämnarbörda. Endast den information som är nödvändig för vårt arbete ska efterfrågas. ESV har under 2008 kartlagt behovet av myndigheternas prognosinrapporteringar.

Ett annat syfte med arbetet är att utreda om några prognosobjekt kan plockas bort. Med prognosobjekt menas här ett anslag eller inkomsttitel och per myndighet. I vissa fall rapporterar en myndighet in flera prognoser och för vissa anslag och inkomsttitlar begär ESV in prognoser från fler än en myndighet.