Allmänna handlingar i elektronisk form

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2009:31
Publiceringsdatum
2009-10-20

Rapporten presenterar förslag till alternativ lösning till förekomsten av delad dispositionsrätt för anslag inom Näringsdepartementets område.