Tydligare styrning av avgiftsbelagd uppdragsverksamhet

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:23
Publiceringsdatum
2008-09-05

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kartlagt hur bemyndigandena ser ut i instruktioner och regleringsbrev för myndigheter som bedriver avgiftsbelagd uppdragsverksamhet.

Rapporten fokuserar på frågan om hur ett bemyndigande kan utformas när det redan är beslutat att en avgiftsbelagd uppdragsverksamhet ska bedrivas av en statlig myndighet. I rapporten redogörs för hur bemyndigandet för den avgiftsbelagda verksamheten kan utformas samt ges uppslag till andra villkor ifall regeringen önskar styra främst inriktning och omfattning av en viss uppdragsverksamhet.