Riksrevisionens OH-kostnader

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:35
Publiceringsdatum
2008-12-11

I samband med bildandet av Riksrevisionen, uttalades bl.a. att verksamheten bör präglas av hög effektivitet. OH-kostandernas storlek är en aspekt på en organisations effektivitet. I denna rapport redogör ESV för Riksrevisionens OH-kostnader mot jämförelseobjekt i statsförvaltningen