Prognosuppföljning 2007

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:16
Publiceringsdatum
2008-04-25

Denna rapport är en genomgång av 2007 års prognoser. Den innehåller en redovisning och kommentar av träffsäkerheten samt en analys av större avvikelser på enskilda områden. Beräkningarna visar att målet om hög precision är fullt uppfyllt för inkomstprognoserna och delvis uppfyllt för utgiftsprognoserna. Jämfört med 2006 är det en klar förbättring av inkomsternas precision medan utgifterna är något sämre.