Inkomstliggaren 2008

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:5
Publiceringsdatum
2008-02-22

Inkomstliggaren innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster. För varje inkomsttitel anges vilka myndigheter som uppbär och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. Vidare anges de författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För större inkomsttitlar beskrivs även uppbördsförfarandet. Inkomstliggaren har givits ut sedan 1948.