Försvarsmaktens interna styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:19
Publiceringsdatum
2008-05-20

ESV har på regeringens uppdrag studerat Försvarsmaktens interna styrning och kontroll i syfte att se om det föreligger brister och i förekommande fall föreslå förbättringsåtgärder. ESV har valt att inrikta utredningen på hur Försvarsmaktens högkvarter fungerar med fokus på ansvar- och befogenheter, planerings- och uppföljningsprocessen och den interna miljön. Inom dessa områden har ESV kunnat konstatera ett flertal brister som påverkar den interna styrningen och kontrollen.

Kontakt