Förstudie om ramavtal med konsulter inom lokalförsörjningsområdet

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:17
Publiceringsdatum
2008-05-02

Denna rapport innehåller en redogörelse för en undersökning om hur statliga myndigheter hittills anlitat konsulter inom lokalförsörjningsområdet samt hur statliga myndigheter framöver kan tänka sig att använda konsulter inom lokalförsörjningsområdet som avropas från ett gemensamt ramavtal. Den efterföljande analysen baseras dels på undersökningsresultatet, dels på andra relevanta aspekter.