Den årliga revisionen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:36
Publiceringsdatum
2008-10-22

Riksrevisionsutredningen har uppdragit åt ESV att kartlägga och analysera ett antal frågor kring den årliga revisionen. I uppdraget har bland annat ingått att kartlägga samverkan inom Riksrevisionen, dess samverkan med myndigheternas internrevision samt hur kostnaderna för den årliga revisionen utvecklats. Uppdraget redovisas i rapporten.