Budgetprognos 2008:4

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2008:32
Publiceringsdatum
2008-12-19

Statens finanser försvagas kraftigt de kommande åren till följd av finansiell kris och lågkonjunktur. Skatteintäkterna minskar kraftigt på grund av att skattebaserna lönesumma och privat konsumtion revideras ned. Trots detta är utgångsläget betydligt bättre än vid föregående lågkonjunktur.

Det strukturella sparandet är fortsatt starkt under hela prognosperioden. Marginalen till utgiftstaket är god för samtliga år trots ökande utgifter. Budgetöverskottet 2008 väntas uppgå till 136 miljarder kronor, varav försäljning av statlig egendom förklarar en stor del.

De kommande tre åren väntas statsbudgeten gå med underskott. Det underliggande saldot, som är rensat för engångseffekter, visar underskott med drygt 40 miljarder kronor 2009 och 2010.