Budgetprognos 2008:3

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2008:31
Publiceringsdatum
2008-09-03

Konjunkturen har försämrats markant, och skatteintäktna revideras ner kraftigt. Statens finanser är dock fortsatt starka med ett högt budgetsaldo och finansiellt sparande under hela prognosperioden. Årets budgetsaldo beräknas till 163 miljarder kronor. Av detta består 88 miljarder kronor av engångseffekter, varav försäljningen av Vin & Sprit AB står för 50 miljarder kronor och Vasakronan för 25 miljarder kronor.

Utgifterna utvecklas svagt, främst på grund av att statsskuldsräntor och utgifter för ohälsan minskar. Överskotten innebär att statsskulden minskar kraftigt under perioden. Marginalen till utgiftstaket är betryggande med i genomsnitt 50 miljarder kronor per år 2008-2011.