Budgetprognos 2008:2

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2008:12
Publiceringsdatum
2008-05-30

Årets budgetsaldo beräknas till 150 miljarder kronor. Av detta består cirka 60 miljarder kronor av engångseffekter, varav försäljningen av Vin & Sprit AB står för 51 miljarder kronor. Överskotten 2009—2011 beräknas i genomsnitt uppgå till drygt 100 miljarder kronor per år.

Utgifterna utvecklas endast svagt, främst på grund av att statsskuldsräntor och utgifter för ohälsan minskar. Trots en något försämrad konjunktur utvecklas statens skatteinkomster positivt av att de viktiga skattebaserna lönesumma och privat konsumtion utvecklas starkt.

De stora överskotten innebär att statsskulden minskar kraftigt under perioden. Marginalen till utgiftstaket är 45 miljarder kronor i år.