Budgetprognos 2008:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2008:9
Publiceringsdatum
2008-03-14

Årets budgetsaldo beräknas till 84 miljarder kronor. Det är knappt 20 miljarder lägre än 2007, då saldot blåstes upp av engångseffekter. År 2009 stiger budgetsaldot marginellt och fortsätter att stiga fram till 2011.

Statsbudgetens inkomster hålls tillbaka i år och nästa år av lägre inkomster från kapitalskatter. Därefter stiger inkomsterna i takt med BNP. Statsbudgetens utgifter stiger långsamt under hela prognosperioden, på grund av lägre statsskuldsräntor samt att transfereringar till hushåll ligger kvar på en låg nivå.