Att verka genom andra

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2008:34
Publiceringsdatum
2008-10-15

ESV har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning av organ som inte är statliga myndigheter men som i praktiken utgör en del av det statliga åtagandet. Kartläggningen visar att det finns knappt sexhundra privaträttsliga organ som har statliga åtaganden (enligt ESV:s definition). Kartläggningen visar även hur statens inflytande över dessa organ ser ut samt vilken verksamhet som de utför för statens räkning.