Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar resp. räntekonto med kredit

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:43
Publiceringsdatum
2007-12-17

ESV och Riksgälden har noterat att det som myndigheterna upplever som det största problemet med räntekontomodellen är hantering och avstämning av dubbla betalningsflöden. När det gäller lånemodellen är myndigheterna i stort sett nöjda med modellens funktion.

ESV och Riksgälden presenterar i rapporten ett antal förslag som kan underlätta tillämpningen och hanteringen av räntekontomodellen och lånemodellen.