Tidsserier Statsbudgeten 2006

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:26
Publiceringsdatum
2007-06-05

Tidsserier Statsbudgeten 2006. ESV sammanställer varje år publikationen Tidsserier Statsbudgeten. Den publiceras i serien Sveriges Officiella Statistik. Den innehåller, förutom utfall per utgifts- och inkomstområde, även realekonomisk fördelning och ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar.