Tidredovisning behövs i statlig förvaltning

Idéskrift

Publikationsnummer
ESV 2007:15
Publiceringsdatum
2007-05-18

Denna bok ska inspirera till att använda och till att öka användningen av tidredovisningen inom statsförvaltningen. Bra beslutsunderlag är avgörande för att kunna prioritera, styra och leda förvaltningen och grunden för detta är ofta att personalkostnaderna kan fördelas till aktiviteter eller prestationer på ett rättvisande sätt.

I boken finns följande kapitel:

  • Hur ser användningen av tidredovisningen ut på myndigheterna?
  • Varför behövs tidredovisning?
  • Vilka metoder för tidredovisning förekommer?
  • Hur går det till på myndigheterna?
  • Vilka är erfarenheterna?

Kontakt