Statsbudgetens utfall 2006

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:4
Publiceringsdatum
2007-03-19

ESV sammanställer Statsbudgetens utfall för föregående år. Utfallet ingår i regeringens årliga redovisning till riksdagen som sammanställs i Årsredovisningen för staten.

Utfallet bygger på myndigheternas inrapportering av utfall i statens koncerninformationssystem Hermes och på riksdagens beslut om budget. Myndigheterna avslutar sin redovisning i februari efter räkenskapsåret. ESV lämnar det slutgiltiga utfallet till regeringen senast den 15 mars.

Utfallet innehåller bland annat:

  • redovisning av utfall per utgiftsområde
  • redovisning per inkomstområde
  • jämförelse med statsbudgeten och tilläggsbudget
  • jämförelse med föregående år
  • kommentarer till avvikelser mot budget
  • kompletterande tabeller, analys och kommentarer.

Kontakt