Resultatindikatorer

Idéskrift

Publikationsnummer
ESV 2007:32
Publiceringsdatum
2007-11-07

Den här skriften ska inspirera till att öka användningen av resultatindikatorer inom statsförvaltningen.

Utvecklingen har kommit långt när det gäller styrning coh redovisning av prestationer, men det finns behov av att fokusera mera på effekterna av verksamheten. Resultatindikatorer används som stöd för att kunna bedöma effekterna i förhållande till uppställda mål.

Vi beskriver metoder för hur man i olika steg kan underlätta arbetet med att välja resultatindikatorer. Skriften ska visa hur man kan resonera kring valet och användningen av resultatindikatorer och att den därmed kan ge idéer och inspiration till detta arbete.

Kontakt