Resultat och styrning i statsförvaltningen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:23
Publiceringsdatum
2007-04-23

I rapporten redovisas ESV:s förslag till utveckling av mål- och resultatstyrningen och ramanslaget. Förslagen, som främst anger en principiell inriktning, är avsedda att ses samlat som en helhet innebär bland annat att tillämpningen av mål- och resultatstyrning inom ramen för verksamhetsstrukturen avvecklas och att mål- och resultatstyrningen inte längre ska vara huvudregel för styrning av myndigheternas verksamheter. ESV redovisar även ett förslag som innebär att metoder utvecklas så att resultaten kan redovisas i den finansiella strukturen.