Kartläggning av offentligrättsliga avgifter

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:36
Publiceringsdatum
2007-10-31

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av Avgiftsutredningen (Fi 2005:11) genomfört en kartläggning av offentligrättsliga avgifter som tas ut av statliga myndigheter.

I rapporten har sammanställts de offentligrättsliga avgifter som framgår av rapporten Avgifter 2005 (ESV 2006:14) och myndigheternas regleringsbrev för år 2006. Även vissa andra ersättningar m.m. som statliga myndigheter tar ut redovisas. Därutöver redovisas exempel på statligt reglerade avgifter och avgifter som tas ut av aktiebolag.