Gemensamma lösningar för effektivare administration

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2007:33
Publiceringsdatum
2007-10-01

Förstudien föreslår hur en utveckling mot en mer koncentrerad ekonomi- och personaladministration i statsförvaltningen med hjälp av servicecenterlösningar kan gå till samt bedömer översiktligt besparingspotentialen.

ESV bör få i uppdrag att stödja och samordna en flerårig målinriktad utvecklingsprocess samt Kammarkollegiet och myndigheter med interna servicecenters i uppdrag att medverka.