Budgetprognos 2007:4

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2007:39
Publiceringsdatum
2007-12-07

Statsbudgeten väntas uppvisa ett stort överskott på över 100 miljarder kronor i år, över 3 procent av BNP. Även under kommande prognosår fram till 2011 förväntas budgeten gå med kraftiga överskott. Överskotten leder till att statsskulden minskar och sjunker markant som andel av BNP. Marginalen till utgiftstaket är tillräckligt stor under samtliga år för att täcka in normal osäkerhet i prognosen.