Budgetprognos 2007:3

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2007:25
Publiceringsdatum
2007-08-31

Statsbudgeten väntas uppvisa ett mycket stort överskott i år, nästan 3 procent av BNP. Även under kommande år förväntas budgeten gå med kraftiga överskott. Överskotten leder till att statsskulden minskar och sjunker markant som andel av BNP.

Det finansiella sparandet i staten närmar sig i år 2 procent av BNP och fortsätter därefter att förbättras till nästan 3 procent 2010. Marginalen till utgiftstaket är tillräckligt stor under samtliga år för att täcka in normal osäkerhet i prognosen.