Budgetprognos 2007:2

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2007:24
Publiceringsdatum
2007-05-31

Statsbudgeten kommer att uppvisa ett mycket stort överskott i år, nästan 3 procent av BNP. Även under kommande år förväntas budgeten gå med kraftiga överskott. Överskotten leder till att statsskulden minskar och sjunker markant som andel av BNP. Det finansiella sparandet i staten närmar sig i år två procent av BNP och fortsätter därefter att förbättras till nästan 3 procent 2010. Marginalen till utgiftstaket är tillräckligt stor under samtliga år för att täcka in normal osäkerhet i prognosen.