Budgetprognos 2007:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2007:20
Publiceringsdatum
2007-03-30

Statsbudgeten går med kraftiga överkott under åren framöver. Överskotten väntas bli över 2 procent av BNP i genomsnitt per år. Statens finansiella sparande blir över en procent av BNP redan i år för att 2010 förbättras till över 2 procent. Överskotten medför att statsskulden stadigt minskar som andel av BNP. Marginalen till utgiftstaket i år uppgår till nästan 2 procent.