Budgetprognos 2007:0

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2007:1
Publiceringsdatum
2007-02-07

Ladda ner

Kompletterande filer

Statsbudgeten går med kraftiga överskott under åren framöver. Under perioden 2007-2010 blir överskotten över en procent av BNP i genomsnitt per år. Det finansiella sparandet i staten väntas i år närma sig en procent av BNP och fortsätter därefter att förbättras till nästan två procent år 2010. Överskotten leder till att statsskulden minskar och sjunker markant som andel av BNP.