Tidsserier Statsbudgeten 2005

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2006:21
Publiceringsdatum
2006-06-07

ESV sammanställer varje år publikationen Tidsserier Statsbudgeten. Den publiceras i serien Sveriges Officiella Statistik. Den innehåller, förutom utfall per utgifts- och inkomstområde, även realekonomisk fördelning och ändamålsfördelning av utgifter i olika skärningar. Tabellerna omfattar utfall för den senaste fem- eller tioårsperioden.