Statlig lokalförsörjning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2006:20
Publiceringsdatum
2006-05-31

Rapporten innehåller en utredning av ett antal ändringar och tillägg till förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning. Dessutom finns förslag om utformning och omfattning av ESV:s stöd till myndigheterna i lokalförsörjningsfrågor och om uppföljning och redovisning av effektiviteten i lokalförsörjning. Förslag finns också om åtgärder som syftar till att myndigheter i Stockholm i ökad omfattning kan komma att välja lokaler utanför de mest centrala delarna.