Redovisningsplan i praktiken

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2006:4
Publiceringsdatum
2006-02-21

Läsanvisningar

Regelförändringar har gjort att några avsnitt i handledningen minskat i aktualitet. I läsanvisningen som kan laddas ned, som också är infogad i handledningen, tydliggörs vilka avsnitt som inte har samma relevans som när handledningen skrevs.

Handledningen

är tänkt som stöd och inspiration till dem på myndigheterna som arbetar med utveckling av ekonomisystemets konteringsfält och kontoklass 9. ESV vill visa på ett arbetssätt och med exempel åskådliggöra hur myndigheten kan bygga upp och utveckla sin redovisningsplan.

Bland annat kommer följande frågor att besvaras:

  • Hur kan ekonomisystemets olika konteringsfält byggas upp och struktureras?
  • Vilken information ger konteringsfälten?
  • Vilka för- och nackdelar finns?
  • Behöver alla fält fyllas i?
  • Hur kan ekonomisystemet användas för att underlätta inmatningen i ekonomisystemet?
  • Vilka generella men konkreta råd kan ges till de som arbetar med redovisningsutveckling på myndigheterna?

Kontakt