Nyckeltal i statlig verksamhet Förstudie om hur ESV kan arbeta med nyckeltal som bygger på information från Hermes

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2006:31
Publiceringsdatum
2006-12-18

ESV har tillgång till finansiell information om myndigheterna genom statsredovisningssystemet som är en integrerad del av statens koncerninformationssystem Hermes. I denna förstudie kartläggs möjligheter att konstruera nyckeltal utifrån nuvarande information från Hermes. Möjligheter och begränsningar diskuteras för nyckeltal som baseras på utfall på statliga inrapporteringskoder, så kallade S-koder. En viktig utredningsfråga är presentationsformen samt sättet att göra nyckeltalen tillgängliga, bland annat genom en interaktiv webbsida i Hermesportalen.