Måluppfyllelseanalys

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2006:7
Publiceringsdatum
2006-04-27

Kan ett mål identifieras? I vilken utsträckning blev målet uppfyllt? Hur stor del av måluppfyllelsen var ett resultat av åtgärden? Hur stor del av verksamhetens kostnader gick åt till åtgärden? Var den valda åtgärden bättre än någon alternativ åtgärd?

I denna vägledning presenteras metoder och angreppssätt för att besvara dessa frågor, främst inom ramen för myndigheternas årsredovisningar. Den vänder sig i första hand till dig som är delaktig i årsredovisningsarbetet.

Kontakt