Frysningen 2005

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2006:3
Publiceringsdatum
2006-02-13

Ekonomistyrningsverket har gjort en kartläggning av regeringens beslut om begränsningar av myndigheternas anslagssparande och anslagskredit 2005. Kartläggningen avser de effekter begränsningarna fått på myndigheternas verksamhet och agerande. Resultatet redovisas i rapporten "Frysningen 2005 - begränsningar av myndigheternas anslagssparande coh anslagskredit".