Flerfinansierad verksamhet

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2006:28
Publiceringsdatum
2007-03-19

Handledningen beskriver hur olika verksamheter, exempelvis projekt, med en eller flera finansieringskällor inom en myndighet kan hanteras i redovisningen, vid kalkylering och vid uppföljning.

Kostnadsfördelningar ägnas också stort utrymme i handledningen eftersom en rättvisande kostnadsfördelning, speciellt i flerfinansierad verksamhet, ger förutsättningar för bra beslutsunderlag. Underlag som kan användas för att leda och styra verksamheten och följa produktivitet och produktivitetsförbättringar.

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV