Effektutvärdering - Att välja upplägg

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2006:8
Publiceringsdatum
2006-05-03

Beställ

Pris: 0 kr

Handledningen Effektutvärdering - Att välja upplägg behandlar upplägg för att göra en effektutvärdering. Vi diskuterar nyttan av att använda kontrollgrupp (experiment), före-eftermätning samt olika metoder för att göra urval.

Valet av upplägg diskuteras utifrån tre faktorer:

  • utvärderingssituation
  • resurser
  • krav på trovärdiga resultat.

Handledningen bygger på många praktikfall.

Kontakt