Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? – om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2006:15
Publiceringsdatum
2006-05-17

I rapporten redovisas tre alternativa sätt att tillhandahålla offentliga tjänster: upphandling på entreprenad (så kallad outsourcing), offentlig-privat samverkan (särskilt så kallad public-private partnership) och kundvalssystem med servicecheckar (så kallade vouchers). I rapporten diskuteras också hur erfarenheter av samverkan med näringslivet kan bidra till att utveckla den ekonomiska styrningen i staten.