Budgetprognos 2006:4

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2006:27
Publiceringsdatum
2006-12-07

Det gynnsamma konjunkturläget ger mycket starka statsfinanser. Årets budgetöverskott beräknas till 14 miljarder kronor. Det underliggande saldot vänder i år från minus till plus. Senaste perioden med underliggande överskott i statens finanser var mellan 1999 och 2001. Marginalen till utgiftstaket beräknas bli den största sedan 1997, då systemet med utgiftstak infördes.