Budgetprognos 2006:3

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2006:22
Publiceringsdatum
2006-08-31

Den rådande högkonjunkturen ger fortsatt överskott i statens finanser. Årets budgetsaldo beräknas bli positivt och förstärks fram till år 2009. Marginalerna till de utgiftstak som beslutats för 2006 och 2007 är fortfarande goda, men har krympt något i förhållande till ESV:s föregående prognos.