Budgetprognos 2006:2

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2006:18
Publiceringsdatum
2006-06-02

Budgetsaldot beräknas vara i balans i år och svagt positivt de kommande två åren för att därefter förstärkas ytterligare 2009. Marginalerna till utgiftstaken har försämrats något jämfört med föregående prognos, främst till följd av förslag i vårpropositionen, men är fortfarande goda i år och nästa år. Engångseffekterna är stora i år; på utgiftssidan är den främsta en tidigarelagd PPM-utbetalning.