Budgetprognos 2006:1

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2006:1
Publiceringsdatum
2006-03-31

Statsfinanserna fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  Högkonjunkturen leder till förbättrade inkomster, vilket ger positiva budgetsaldon under hela perioden 2006-2009, med undantag för ett litet underskott 2007.  Marginalerna till utgiftstaken 2006-2007 bedöms vara tillräckliga för att klara oförutsedda utgiftsökningar.