Balanserat styrkort i statsförvaltningen

Idéskrift

Publikationsnummer
ESV 2006:11
Publiceringsdatum
2006-04-27

I inspirationsboken ger Ekonomistyrningsverket en aktuell bild av styrmodellen Balanserat styrkort, den praktiska tillämpningen, hur styrmodellen kopplar till den externa styrningen och visar på erfarenheter. En anpassad styrmodell är en viktig komponent för att nå en framgångsrik verksamhetsstyrning. Styrmodeller används för att styra och utveckla verksamheten, vid planering och uppföljning.

Kontakt