Styrningen av försvaret

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2005:10
Publiceringsdatum
2005-04-14

I rapporten behandlas styrningen av avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet inom försvaret, Försvarsmaktens interndebiteringssystem och beställningsbemyndiganden inom försvaret.