Statlig konsumtion i nationalräkenskaperna – en kartläggning av utfall och revideringar åren 2000 till 2004

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2005:25
Publiceringsdatum
2005-11-08

Rapporten belyser de statliga utgifter som sammantaget utgör statlig konsumtion enligt den definition som gäller i nationalräkenskaperna. Kartläggningen visar statens konsumtionsutgifter per kvartal från 2000.

Kartläggningen syftar bland annat till att klarlägga i vilken utsträckning som de statliga konsumtionsutgifterna reviderats. Rapporten innehåller också förslag till förbättringar.