Nyckeltal för OH-kostnader Vad är en rimlig kostnad för myndigheternas styrning, samordning och administration?

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2005:3
Publiceringsdatum
2005-05-02

ESV har genomfört en undersökning om myndigheternas OH-kostnader, det vill säga kostnader för gemensam styrning, samordning, administration och lokaler. Undersökningen gjordes 2003 och beräkningarna baseras på utfallet från 2002. Resultatet av undersökningen visar att statsförvaltningen kan effektiviseras genom att se över det administrativa stödet.